Dávame členom ODM do pozornosti možnosť prihlásiť sa na zaujímavý cyklus seminárov:

 

Program rómskej politickej a občianskej participácie NDI uvádza: Cyklus workshopov pre mladých politikov a rómskych aktivistov

čo

Národný demokratický inštitút na Slovensku aj v roku 2014 pokračuje v organizovaní cyklu workshopov pre členov mládežníckych politických organizácií a pre mladých rómskych aktivistov. Zámerom je vytvoriť priestor pre odborne podloženú diskusiu a umožniť mladým ľuďom, ktorí sa cítia súčasťou otvorenej a tolerantnej spoločnosti a majú ambície pôsobiť vo verejnej politike, diskutovať o svojich skúsenostiach a názoroch. Sériu workshopov zároveň chápeme ako inšpiratívny neformálny priestor, ktorý umožní vytvoriť nové kontakty medzi budúcimi politikmi a mladými rómskymi aktivistami a aktivistkami, čo by mohlo viesť k ich vzájomnej intenzívnejšej spolupráci.

o čom

Obsah a forma jednotlivých workshopov budú nastavené tak, aby dokázali vyčerpávajúco odpovedať na najpálčivejšie spoločenské témy spojené s rómskou problematikou, či už formou riadených diskusií, rolových úloh, simulácií, či študijných návštev priamo v teréne a takýmto spôsobom rozšíriť obzory účastníkov a vytvoriť priestor pre hľadanie spoločných riešení v kľúčových oblastiach rómskej problematiky. Jednotlivé workshopy budú lektorsky viesť renomovaní odborníci v kľúčových témach, zároveň budeme prizývať aj politikov a poslancov NRSR, ktorí sa diskutovaným témam venujú.

pre koho

Cieľovou skupinou workshopov sú členovia mládežníckych organizácií politických strán, ktorí majú záujem
o sociálne, menšinové, ľudskoprávne a ďalšie relevantné témy súvisiace s problematikou rómskych komunít na Slovensku a mladí rómski aktivisti a aktivistky. Do týchto podujatí chceme zapojiť aj mladých odborníkov a odborníčky v kľúčových témach, členov mimovládnych organizácií, občianskych aktivistov a aktivistky, študentov a študentky vysokých škôl,komunitných lídrov a zástupcov médií, ktorí sa týmto témam venujú. Máme záujem, aby sa na tomto fóre pravidelne stretávali tí ľudia, ktorí by sa mohli v budúcnosti stať vedúcimi osobnosťami vo svojich oblastiach.

kedy a kde

Séria workshopov bude pozostávať z troch stretnutí, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka 2014 vždy počas víkendov v zaujímavých lokalitách. Prvé stretnutie prebehne od 30. mája do 1. júna. Ďalšie stretnutia budú zorganizované v závere júna a v októbri. Pri výbere budú uprednostnení výlučne tí uchádzači, ktorí sa budú môcť zúčastniť celej série workshopov.Náklady na cestovné, ubytovanie a stravu hradia organizátori.

ako na to

V prípade záujmu o účasť na tejto sérii workshopov pošlite životopis a vyplnený prihlasovací formulár e-mailom na adresu tkardos@ndi.org a kópiu na vv@odm.sk najneskôr do 12. mája. Vybraní uchádzači budú o prijatí informovaní do konca mája 2014.

Prílohy:

Prihlasovaci formular_seria workshopov NDI 2014 

vyzva_seria workshopov NDI 2014