Občiansko-demokratická mládež

Podporte nás

Podporte nás

Občiansko-demokratická mládež je združením mladých ľudí a pre mladých ľudí, ktorého úlohou je vzdelávanie a podpora ich participácie na správe a ovplyvňovaní vecí verejných. Hlásime sa k princípom individuálnej slobody a zodpovednosti vo všetkých sférach spoločenského života, predovšetkým vo sfére politickej a ekonomickej.

Od roku 1991, kedy organizácia vznikla, aktívne ovplyvňujeme politické dianie na Slovensku a chceme tento potenciál naďalej využívať. Chceme poskytovať slovenskej pravici pomoc šírením myšlienok slobody, individuálnej zodpovednosti, trhovej ekonomiky a podporou tradičných hodnôt spoločnosti. Občiansko-demokratická mládež chce ako nezávislá mládežnícka organizácia poskytnúť mladým ľuďom možnosť prejaviť svoj politický názor a podporiť tak úspech pravicových strán v konkurencii s populizmom a ľavicovými či komunistickými politickými stranami.

Našu činnosť môžete podporiť poukázaním 2% dane z príjmov, venovaním finančného alebo nefinančného daru, priamym zapojením sa do našej činnosti ako člen, alebo nepriamo poskytnutím cenných skúseností, prípadne aj odbornej prezentácie prostredníctvom školení v rámci neformálneho vzdelávania.

Ak máte záujem nejakým spôsobom prispieť ku kvalitnej činnosti našej organizácie a máte akékoľvek otázky, obráťte sa na nás so svojimi otázkami. Je pre nás dôležité, aby sme Vašu pomoc využívali vždy efektívne a transparentne.

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Andrej Stančíka na emailovej adrese chairman@odm.sk.

Ďakujeme Vám.

Pomôcť nám môžete aj finančne cez PayPal alebo platbnou kartou