Aďo Matušinský

Tretí marcový víkend si v miestny klub ODM Žilina pripravil pre svojich členov ľahký teambuilding. Po veľmi úspešnom a znova vypredanom predstavení v rámci projektu „Mladí do divadla“ sa stretla desiatka ODM-károv v miestnom bowlingovom klube aby sa v neformálnejšom prostredí prehĺbili vzťahy medzi jednotlivými členmi a navzájom sme sa bližšie spoznali.

 V atmosfére, ktorá sa celý čas niesla v športovom duchu a samozrejme v spojení s adrenalínom z pocitu víťazstva, sa takisto riešili aj pracovné veci. Prijalo sa veľa nových nápadov, ostatné organizačné povinnosti sme posunuli o level vyššie a rovnako, čo si najviac ceníme, žilinský klub opäť dokázal, že nás spája aj viac ako len spoločný záujem o veci verejné.

 Všetci prítomní si túto aktivitu nesmierne obľúbili a po následnom ohlase sme sa rozhodli, že sa stane z teambuildingových akcií tradícia. Sme veľmi radi, že naši členovia sú takí akí sú a už teraz vieme, že spoločnými silami sa s príchodom jari a leta v Žiline bude pokračovať v kvalitnej práci, tak ako tomu bolo doposiaľ.