Prvý decembrový víkend zorganizovala ODM  v Piešťanoch Komunikačný tréning pre členov. V prvej časti sme si vypočuli zaujímavé prenášky hostí ako Eduard Kukan, Radovan Bránik a Zuzana Wienk. Potom nasledoval dvojdňový tréning pod vedením profesionálnej lektorky Silvie Mochnacký Orosovej, počas ktorého mali účastníci šancu zlepšiť svoje prezentačné a argumentačné schopnosti. V sobotu večer sa členovia ODM rozdelení do skupín venovali vytýčeniu a potvrdeniu ideových hodnôt organizácie.

Nezabudli sme ani na tradičný teambuilding 😉