Občiansko-demokratická mládež

Vedenie

Vedenie ODM

Výkonným orgánom Občiansko-demokratickej mládeže je Výkonný výbor. Je volený spomedzi členov ODM na funkčné obdobie 15 mesiacov. Predsedníctvo zvolené na Kongrese ODM v marci 2018 v Piešťanoch a členovia VV menovaní Predsedom ODM:

Predseda

Andrej Stančík

Mail : chairman@odm.sk

Študent Masarykovej Univerzity v Brne.

 

 

 

 

 

 

 

 


Podpredsedníctvo

Podpredsedníčka

Alexandra Žáková

Študentka Univerzity vo Viedni

alexandra

 

Podpredsedovia

Filip Stančík

Študent Masarykovej Univerzity v Brne.

filip

Martin Vetrík

Študent Univerzity Komenského v Bratislave

 


Tajomník

Milan Dujnič

Študent Univerzity Cyrila a Metoda.