Petra Konáriková
Víkend 22. a 23. októbra patril po krátkej prestávke tréningu našich komunikačných zručností. V Trenčíne sa pod taktovkou Občana pre demokraciu konala OPD Academy na tému Marketingová komunikácia – komunikačné zručnosti v detailoch a ODMkári boli pri tom.

Vzdelávací víkend odštartovala prednáška s Vladislavom Štefancom o správnej tvorbe argumentov a ich využití v interaktívnej komunikácií. Predcvičili sme si argumentáciu na aktuálne témy a mozgové bunky sme potrápili aj formulovaním protiargumentov, respektíve sme sa snažili vžiť do opačnej role a prezentovať argumenty za niečo, čoho v skutočnosti zástancami byť nemusíme. Asertívnosť je taktiež jednou zo základných zložiek správnej argumentačnej schopnosti.

Popoludní pokračoval seminár prednáškou IrenyKyrinovičovej o marketingovej komunikácií počas politických kampaní, kde nám ozrejmila postupy pri tvorbe kampaní z hľadiska teoretického, praktického a vizuálneho ako aj čo je predpokladom kvalitnej a úspešnej kampane. Program spestrila aj diskusia o aktuálnej politickej situácií na Slovensku a v Európskej únií s poslancom NR SR za SDKÚ-DS Ivanom Štefancom. Večer sa niesol v duchu teambuildingových aktivít a návštevou historického centra nočného Trenčína.

Druhý deň semináru prebiehal workshop s Borisom Širokým, motivačným trénerom v oblasti sociológie a komunikácie. Fundamentom workshopu bol spôsob prejavu prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie a odhadnutie názorov a myšlienok našich kolegov na základe zrakového, rečového a mimického prejavu a prejavu pomocou gest.

Seminár bol obohatením nie len v oblasti politiky a marketingovej komunikácie, ale aj v našom osobnom prejave. Naučili sme sa čo o nás a o druhých prezrádza tzv. body- language a že v komunikácií o nás hodnotne vypovedá a zohráva rolu aj obyčajné podanie ruky a intenzita zrakového kontaktu.

Ďakujeme kolegom z Občana pre demokraciu za pozvanie na seminár a tešíme sa na ďalšiu, skorú spoluprácu.