Na pamiatku nežnej revolúcie na konci novembra 2012 klub ODM v Nitre zorganizoval ďalšiu zo série diskusií so spisovateľom Rudolfom Dobiášom a občianskym aktivistom a predstaviteľom hnutia HUMAN, Petrom Marianekom. Obidvaja pozvaní hostia boli svojím spôsobom politickí väzni a možno ich nazvať obeťami násilia komunistickej moci. Diskusia bola naozaj plamenná, plná vášní. Prítomní boli členovia ODM Nitra, ako aj iní mladí hostia vrátane mladých socialistov, či komunistov. Ďakujeme za účasť hosťom aj auditóriu. Aj z tejto diskusie nám vyplynuli mnohé nové podnety, ktorými sa určite budeme zaoberať. Diskusia sa držala nasledovných bodov:

 

Mýty o komunizme:

 1. Za socializmu sa štát zabezpečil svojim občanom prácu. Dnes mnohí ľudia – aj vysokoškolsky vzdelaní – chcú pracovať, a napriek tomu si prácu nevedia nájsť.
 2. Za socializmu sa štát o občana vedel postarať. V demokracii sú nezamestnaní odkázaní na sociálne dávky, ktoré často nedokážu pokryť ich životné výdavky.
 3. Za socializmu bola menšia kriminalita a človek sa nebál vyjsť večer na ulicu.
 4. Základné potraviny, boli za socializmu oveľa lacnejšie ako dnes. Hoci máme veľký výber potravín, ľudia zo svojej mzdy ťažko nakúpia tie najzákladnejšie potraviny.
 5. Tým, že štát odstránil majetkové rozdiely bolo dosť pre všetkých a všetci mali rovnako.
 6. Socialistické štátne úrady boli k svojim občanom bližšie. Bolo menej byrokracie.
 7. Štátne orgány zasahovali len proti občanom, ktorí organizovali protištátne akcie. Obyčajným ľuďom sa nič nestalo.
 8. Za socializmu neexistovala sloboda prejavu. V demokracii môžeme šíriť názory síce slobodne, ale do verejného priestory sa dostanú len tí, čo za to zaplatia.
 9. Takisto na dovolenku dnes môžu vycestovať len tí bohatší, zatiaľ čo v socializme do krajín východnej Európy mohol vycestovať ktokoľvek.
 10. V socializme si Slovensko pestovalo potraviny samo pre seba, dnes sa dovážajú aj tie najzákladnejšie potraviny a často krát sú nekvalitné (či dokonca zdraviu škodlivé).

Otázky:

 1. Je pravdou, že sociálne a ekonomické podmienky boli lepšie za socializmu ako dnes?
 2. Nie je chybou demokratického štátu, že sa nedokáže postarať o svojich občanov? (Kým totalitný režim sa o občanov dokázal postarať?)
 3. Skutočne sa dokázal každý občan v socializme zamestnať? Ako to bolo v prípade prepustených politických väzňov?
 4. Mal každý občan za socializmu rovnaký prístup ku vzdelaniu, zdravotníctvu, sociálnemu zabezpečeniu, atď…?
 5. Skutočne bolo Slovensko v minulom režime potravinovo sebestačné? Vedeli si občania nakúpiť základné potraviny lacnejšie ako dnes?

Michael Augustín