Podpredseda mladých komunistov Artur Bekmatov hovorí o Nežnej revolúcii študentom stredných škôl v Prievidzi 16. novembra 2012 a naša odpoveď.