Katka Takáčová
Posledný októbrový víkend sa v Komárne konala konferencia Central Europe in the 21st Century. 20 Years of Democracy in the Visegrad Countries. Podujatie organizovali Kempelen Farkas Association, Political Science Discourse Association z Maďarska, Hungarian Association of Students of Political Sciences a International Association for Political Science Students. Patrilo by sa spomenúť, že účastníci boli najmä doktorandi a absolventi politických vied, takže všetky fóra sa vyznačovali vysokou úrovňou diskusie.
Oficiálny program začal diskusiou so Zoltánom Kantorom z Maďarského inštitútu pre medzinárodné vztahy ”Populizmus a extrémizmus vo Vyšegrádskych krajinách”. Prednášajúci profesor sa dlhodobo špecializuje na fenomény nacionalizmu a populizmu. Podľa jeho názoru dnes na politickej scéne neexistuje strana, ktorá by sa nedala označiť za populistickú. Otázka, či je populizmus legitímny a zlúčiteľný s filozofiou demokracie, vyprovokovala mimoriadne vášnivú diskusiu. Profesor Kantor našiel až 58 odborných definícií nacionalizmu, čo svedčí o jeho pestrosti a ťažkej definovateľnosti. Debata o význame tohto konceptu pri formovaní štátov strednej a východnej Európy a jeho pozostatkoch v dnešnej dobe bola teda mimoriadne ostrá a polemická.
Na túto tému plynulo naviazal Ivo Sampson zo SFPA témou 20 rokov demokracie v strednej Európe. Hneď z kraja upozornil, že pojem Stredná Európa  v tom zmysle, v akom sa používa dnes, vznikol nedávno, a to najmä ako snaha týchto štátov priblížit sa euro-atlantickým štruktúram, a zároven sa negatívne vymedziť voči ostatným postkomunistickým krajinám východného bloku. Tiež sa vrátil k nacionalizmu, ale tento krát zdôraznil vysokú citlivosť západných demokracií na nacionalizmus.
Uviedol dva príklady – keď UMP odmietla sformovať vládu za cenu spojenia sa s Le Pennom, a embargo na Rakúsko, keď vznikla koalícia s Heiderom. V každom prípade je vidieť vzostup extrémizmu v strednej a východnej Európe.
Druhý deň otvoril okrúhly stôl mladých politikov. Predseda EDS Bence Bauer zastupoval Fidesz, ja za ODM a Márk Varga MSZP-Societas, Mládež maďarských socialistov, Katarína Nevedelová zo SMER-u účasť odriekla. Pre politologickú komunitu bolo mimoriadne prekvapujúce zistenie, že na mládežníckej úrovni funguje výborná spolupráca na oboch frontoch, na ľavom aj na pravom. Márk hovoril o velmi dobrých vzťahoch ľavicových mládežníkov. ODM a Young Fidesz prezentovali spoločné akcie a iniciatívy,
ale predovšetkým výbornú spoluprácu na pôde EDS a DEMYCu. Spoločne sme sa zhodli, že najlepšie vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom panovali počas krátkej éry Orbánovej a Dzurindovej vlády. Tento fakt nie je náhodný, keďže konzervatívna politika je v princípe nenacionalistická, odvodzuje sa od konceptu slobody a nediskriminácie jednotlivca. Veľa otázok smerovalo k perspektívam vo volebnom roku 2010 a po ňom. V diskusii padlo mimoriadne veľa zaujímavých otázok,
niekoľko krát sme publikum odpoveďami mierne šokovali. Z diskusie vzišiel koncept dalšej spolupráce. V každom prípade bola velmi inšpiratívna.
Konferenciu ukončili paralelné prednášky Nové výzvy pre spoločenské vedy a Medzinárodné vzťahy v Strednej Európe. Veľmi rada by som poďakovala Zoltánovi Barovi z SMK za pozvanie a skvelú organizáciu. Diskusie boli mimoriadne inšpiratívne, a v neformálnych diskusiách sme položili základy pre viaceré budúce spolupráce.