Občiansko-demokratická mládež opäť organizuje jednu zo svojich diskusno-vzdelávacích konferencii tentokrát zameraný na problematiku súdnictva a potláčania korupcie na Slovensku.
Medzi diskutujúch, ktorí prijali pozvanie na naše podujatie patria:
– predstavitelia Transparency International Slovansko
– Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., bývalá ministerka spravodlivosti, MOST-HÍD
a iní

Konferencie je určená pre študentov posledných ročníkov stredných škôl, pre študentov vysokých škôl a členov Občiansko-demkoratickej mládeže.

Konferenčný poplatok v prípade ubytovaných hostí je 10,-EUR na osobu a zahŕňa ubytovanie, stravu a pitný režim.

Poplatok pre hostí, ktorí nemajú záujem o ubytovanie a stravu je 0,-EUR.

Konferencia sa koná za podpory slovenskej pobočky nadácie Konrada Adenauera.

VŠETCI ÚČASTNÍCI MUSIA VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU TU: https://docs.google.com/forms/d/1XJ_J31AY1djN9DxX6JDu1TnDBNOeBOVPMNS-00C9Pnc/viewform?usp=send_form

Program konferencie TU

Facebook event TU