Hosťami boli už bývalí predsedovia: Novej Generácie Pavol Turčina, Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska Branislav Rajčáni, Občiansko-demokratickej mládeže Ján Bučkuliak a Mladých Liberálov Povol Szabo. Originál je možné si pozrieť na tomto linku.