Simona Vilnerová

1.marca sa v Bruseli uskutočnila parlamentná konferencia , kde sa stretlo približne 80 účastníkov.  Účastníkmi boli vrátane poslancov parlamentov Európy a rozvojových krájín Afriky  aj zástupcovia mimovládnych a medzinárodných organizácií, experti,  či pozorovatelia. Konferenciu organizovalo EPF a AfGH, pod záštitou Evy Joly- predsedníčky Výboru pre rozvoj Európskeho parlamentu.

Ako zástupkyňa Young decision makers  som pod hlavičkou DEMYC-u mala možnosť byť pri debatách o globálnom zdraví a pomoci rozvojovým krajinám a tiež niekoľko krát sa vyjadriť. Okrem hlavnej témy konferencie, teda napĺňania Millennium development goals, sa rečníci venovali  finančnej kríze, transparentnosti financovania a efektivite pri rozdeľovaní rozvojovej pomoci. Nemalé množstvo rečníkov  počas celého dňa  ozrejmovalo náplň svojej činnosti,odprezentovalo  svoje aktivity a štúdie a navrhlo riešenia pre zlepšenie fungovania v konkrétnej, či viacerých oblastiach pomoci.

Konferencia bola rozdelená do štyroch panelov. Ranné stretnutie ponúklo pohľad na stav financovania globálneho zdravia  financovania, upozornilo na dosiahnutý pokrok a zostávajúce výzvy. Zdôraznili sa nové možnosti a účinné riešenia pre aktivizovanie ďalších zdrojov financovania globálneho zdravia prostredníctvom kľúčových inovatívnych finančných mechanizmov. Poobedňajšie stretnutie umožnilo cez prezentácie výmenu najlepších praktík, vrátane príkladov úspešných iniciatív jednotlivých parlamentov.

Výsledkom konferencie bolo zvýšenie koherentnosti spolupráce jednotlivých organizácií a parlamentov a zlepšenie ich dialógu. Môžeme konštatovať, že finančná kríza, nedostatok kvalifikovaných zdravotníkov,  ale aj pozitívne pôsobiaca Lisabonská zmluva podnecuje k zvýšeniu aktivity a úsilia pre dosiahnutie Health MDGs. Pevne verím, že do roku 2015 budú tieto záväzky splnené.