Ján Bučkuliak
Modelove_zasadnutie_EP1Občiansko-demokratická mládež v Žiline bola na regionálnej úrovni spoluorganizátorom medzinárodného projektu Modelový Európsky parlament (MEP).
Projekt vznikol v roku 1994 a jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom informácie o štruktúre a fungovaní európskych inštitúcií. Autorom je holandská nadácia Model European Parliament Foundation. Slovenská republika sa do projektu zapája od roku 2004. Regionálne kolo MEP-u sa tento rok práve vďaka ODM konalo po prvý krát na pôde Mesta Žilina.

Na slávnostnom otvorení privítal delegátov primátor mesta Ivan Harman. K prítomným sa potom prihovoril aj poslanec NR SR Eduard Kukan. Po neformálnej diskusii a obede delegáti rokovali vo výboroch a vypracovávali rezolúcie, ktoré na druhý deň obhajovali na plenárnom zasadnutí. Na záver sa mladým poslancom prihovoril aj Peter Fiabane, poslanec mestského zastupiteľstva a predseda výboru pre vzdelanie a šport, a Ingrid Dolníková, vedúca odboru školstva na MsÚ v Žiline.Modelove_zasadnutie_EP2