Blažena Sedrovičová

Poslednú aprílovú nedeľu, 24. apríla, sa v hlavnej kancelárií Občiansko-demokratickej mládeže uskutočnila v poradí už druhá Republiková rada. Niesla sa v duchu poukazovania na problémy internej komunikácie a ich riešenia, ako aj prípravy kampane k nadchádzajúcim voľbám. Vedenie ODMky si plne uvedomilo, že komunikácia s členskou základňou bola v uplynulých mesiacoch nedostatočná a rozhodlo sa s týmto problémom bojovať. Do praxi sa týmto dňom zaviedol tzv. komunikačný pavúk, ktorý v praxi znamená to, že predstavitelia, predsedovia miestnych klubov sa so svojimi otázkami budú obracať na predsedu Republikovej rady, Mira Vladoviča, ktorý bude kompetentný na ne odpovedať, keďže bude obojstranne, aj od vedenia, aj od členskej základne, vždy informovaný. Dôležitým komunikačným nástrojom je aj tento Newsletter, ktorý práve čítate. S akoukoľvek otázkou sa môžete obrátiť aj na Výkonný výbor na vám všetkým dobre známej adrese vv@odm.sk

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj správy miestnych klubov, kde prezentovali svoju doterajšiu činnosť, ale aj plánované aktivity. Viac sa rozprávalo a najmä sa počúvalo, čo kluby trápi, čo by bolo potrebné zmeniť, aby sa už spomínaná komunikácia medzi vedením a miestnymi klubmi zlepšila. V dôsledku blížiacich sa volieb sa stala dôležitým bodom aj kampaň, s ktorou pôjde ODMka do boja. Delegáti sa rozdelili do štyroch skupín, ktorá mali na obede prediskutovať a vymyslieť nejaké návrhy. Nápadov bolo viacero a snáď konečný výsledok dopadne viac než len dobre. Nesmieme zabudnúť ani na Summer University EDS, ktorú tohto roku budeme hosťovať my, konkrétne v Žiline. Predseda zahraničnej sekcie Juraj Antal odprezentoval víziu toho, ako by to malo a bude vyzerať. Už teraz sa tešíme ne delegátov, hostí, ktorí navštívia našu krajinu. A to najlepšie nakoniec. Na tejto Republikovej rade sme schválili vytvorenie nového klubu MK Dunajská Streda. Sme radi, že sa naša členská základňa rozrastá. Vitajte !

Druhá Republiková rada dopadla nad očakávania. Poukázalo sa na existujúce problém, ktoré je nevyhnutné riešiť. Pustili sme sa do boja, ktorý chceme doviesť do víťazného konca. A kde je vôľa, tam je aj cesta. Tak do boja!!!!!!!