Martin Horanský

Dňa 23. decembra sa konalo slávnostné prvé zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja, na ktoré boli pozvaní aj niektorí členovia MK ODM Bratislava. Konalo sa v pekných reprezentatívnych priestorov sály Primaciálneho paláca. Bol to skutočne príjemný pohľad, keď za zvukov štátnej hymny prikráčali odstupujúci a nový župan. U všetkých stredopravých poslancov a hostí panovala očividne dobrá nálada. Po krátkom úvode odstupujúci župan odozvdal novozvolenému županovi Pavlovi Frešovi insígniu BSK – zlatú reťaz s erbom BSK. Následne sa na tvári nového župana usadil optimistický úsmev. Bolo vidieť, že si vedenie zastupiteľstva užíva. Druhý hlavný bod programu bolo skladanie sľubu všetkých novozvolených poslancov. Ten vždy končil podaním ruky županovi. Zastupiteľstvo sa skončilo a všetci sa presunuli na výbornú recepciu, kde nechýbalo chutné občerstvenie. Členovia ODM Bratislava prehodili pár slov aj so spriaznenými politikmi a rozpŕchli sa domov s príjemným pocitom, že k úspechu stredopravej koalície v Bratislavskom kraji prispeli ako to len bolo možné.