Súhrn našich hlavných aktivít v roku 2014 v krátkom videu. Minulý rok bol pred nás plný tréningov a seminárov na témy aktívneho občianstva a súdnictva. Taktiež sme organizovali národné kampane na podporu účastí v komunálnych voľbách (Nezahoď svoj hlas) a antikampaň Ficoviny.sk, ktorej súčasťou boli slávne antifico nálepky a úspešná hra na platformy android a iOS Fickobird. Členovia zahraničnej sekcie sa zúčastňovali konferencii po celej Európe a delegácia ODM sa participovala taktiež ako volební pozorovatelia na parlamentných voľbách na Ukrajine.