Nedávno sa členovia nášho predsedníctva zúčastnili pravidelného zasadania rady Európskych demokratických študentov, ktoré sa tentokrát uskutočnilo v rumunskej Kluži. Hlavnou témou stretnutia boli menšiny a ich pozícia v krajinách Európskej únie.

Počas štyroch dní mali účastníci možnosť zúčastniť sa diskusií so zaujímavými hosťami z politického, podnikateľského i akademického prostredia. Na diskusiách vystúpili osobnosti ako predseda minoritnej politickej strany RMDSZ Porcsalmi Bálint, europoslanec Winkler Gyula či predseda FUEN( Federal Union of European Nationalities) Vincze Loránt. Diskutovalo sa hlavne o postavení národnostných a etnických menšín v Rumunsku, ako i ostatných krajinách EÚ. Popri prednáškach a diskusiách, sa účastníci zúčastnili aj prehliadky historického mesta Kluž a taktiež ochutnali tradičnú miestnu kuchyňu.

Po štyroch produktívnych dňoch, si členovia nášho predsedníctva odniesli z Kluže zaujímavé poznatky o danej problematike, nové známosti a zážitky. Veríme že naša spolupráca s rumunskými partnermi bude naďalej na takej dobrej úrovni, ako je dnes.