Martin Horanský
V dňoch 27.-31.8.2008 sa uskutočnila tradičná udalosť DEMYC Summer School v čiernohorskom Tivate. Program a ubytovanie zabezpečovala mládežnícka organizácia miestnej People’s Party (Narodna stranka).

V priebehu prvého dňa postupne prichádzali účastníci z rôznych krajín od Rumunska až po ďaleký Island. Zo Slovenska tam bola okrem našej organizácie zastúpená dvoma členmi aj Nová generácia. Počas nasledujúcich dní sme strávili dopoludnia pútavými prednáškami o Čiernej hore a EÚ, o ekológii v Čiernej hore, či  etike v politike. Popoludní sme absolvovali zaujímavé výlety – loďou po zálive Boka Kotorska, návštevu srbského pravoslávneho kostola, alebo sme si vychutnávali miestne pláže. Večer boli na programe teambuildingové aktivity, ako clubbing a návšteva miestnych pohostinstiev.

Deň pred odchodom nasledovala najdôležitejšia, oficiálna časť celej akcie – 110. DEMYC Executive Committee Meeting. Boli vytvorené 3 tzv. „stále komisie“, DEMYC Standing Committee, s rôznymi témami s cieľom urobiť z DEMYC aktívnejšiu a akcieschopnejšiu organizáciu. Témy sú – všeobecná politika, Bielorusko a Blízky východ. Úrad DEMYC (Bureau) predstavil aj svoj akčný plán na najbližšie 2 roky. Delegáti rozhodli o zvýšení členského príspevku o 50 EUR za každý hlas členskej organizácie. Pokračovalo sa schvaľovaním žiadostí o členstvo v DEMYC, jednalo sa o bieloruskú BPF-YR a maďarskú FIDESZ Youth Section. Delegáti prvej spomenutej sa nemohli dostaviť kvôli problémom s vízami. Obidvom organizáciám bol jednohlasne priznaný status pozorovateľa (Observer Membership). V prípade BPF-YR ale nemôže byť prijaté plné členstvo kvôli národnej orientácií strany podľa stanov DEMYC. Vedenie informovalo o liste od Konservative Ungdom (KU) z Dánska, ktorí sa na protest voči priebehu posledného summitu DEMYC vzdávajú členstva v organizácií. Nasledovala správa DEMYC Secretary General Ms. Effie Gavriel ohľadne najnovšieho vývoja v European Youth Forum. Na záver podali niektorí delegáti správu o situácií v krajine a domovskej organizácií. Chcel by som vyzdvihnúť najmä výbornú prezentáciu delegátov z Mládeže Demokratickej strany Srbska. Ja som tiež podal stručný prehľad o dianí na Slovensku, ako aj plánoch ODM na najbližšie obdobie.

Na záver by som chcel povedať, že sa jednalo o vydarenú akciu, a dúfam, že ODM zostane naďalej aktívna v organizácií DEMYC.