Katarína Takáčová, Juraj Antal
Jarný Council Meeting European Democrat Students (EDS) sa uskutočnil v druhej polovici apríla v Paríži. O program pre delegácie pravicových mládežníckych organizácií z celej Európy sa postarala Union Nationale Inter-universitaire (UNI), teda francúzsky člen EDS.  Základným motívom  podujatia bolo školstvo. Táto téma nikdy nestráca na atraktivite pre mladých ľudí, obzvlášť sa ukázala práve na CM EDS vzhľadom na implementáciu Bolonského procesu do praxe a  študentských blokád francúzskych univerzít, o ktorých sa v texte ešte zmienime niekoľkokrát.  Delegácia ODM môže ohodnotiť svoje pôsobenie dobrou známkou, keďže sme boli aktívnymi účastníkmi, podarilo sa presadiť vyhlásenie, ktorého spoluautorom bol Juraj Antal, prijal nás slovenský veľvyslanec a poskytli sme interview pre francúzsku tlač.
Hneď prvý deň sa začal raňajkami u  Valérie Pécresse, ministerky vysokého školstva a výskumu, deň uzatvorila audiencia spojená s recepciou u Xaviera Darcosa, ministra všeobecného školstva. Program druhého dňa pokračoval working groups v sídle UNI. Poobede nás prijal Patrick Gérard, rektor Sorbonnskej univerzity, niekdajší podpredseda EDS. Rozvinul témy týkajúce sa  vzdelávacieho systému a výzvy s nimi spojené. Ako on, aj delegáti EDS odsúdili blokády univerzít v réžii malej časti študentov, ktorí odmietajú akúkoľvek modernizáciu vysokého školstva, a doplácajú na ne všetci ostatní, vrátane zahraničných študentov.
Delegáti EDS už tradične pracovali v troch working groups – Ľudské práva, Vzdelanie a výskum a Európske politiky. Práve v tej poslednej menovanej sa presadilo Vyhlásenie o preregulácií (EÚ), ktorého autormi sú ODM (Juraj Antal), Fidesz Youth a Mladí konzervativci z Českej Republiky. Council Meeting sa konal v budove Essemblée nationale (Národná rada). Vyhlásenie o preregulácií schválili delegáti CM takmer jednohlasne.
Slovenskú delegáciu ODM prijal veľvyslanec SR vo Francúzsku pán Ján Kuderjavý. Pánovi veľvyslancovi sme predstavili ODM a jej činnosť, jej víziu v EDS ako aj zintenzívnenie spolupráce v rámci krajín V4 a ich susedov. Po našom krátkom predstavení nám veľvyslanec Kuderjavý objasnil situáciu vo Francúzsku, aké má prezident Sarkozy problémy pri presadzovaní reforiem skostnateného štátneho systému a hrozbách štrajkov. Francúzi si veľmi vážia Štefánika a k 90. výročiu jeho smrti sa chystala veľká spomienková akcia pri hvezdárni, kde pôsobil ako astronóm.
Štrajk na univerzitách zahraničnou optikou zaujímal francúzsku tlač. Za okrúhlym stolom diskutovali predseda EDS, podpredseda EDS a zástupca ODM. Vysvetľovali sme, že súčasné dianie vytvára veľmi negatívny imidž všetkým francúzskym univerzitám, prezentuje ich ako nestabilné a nedôveryhodné prostredie, ktoré nevytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie a osobnostný rast študentov. Jednoznačne sme sa zhodli na tom, že v prípade možnosti stáže na zahraničnej univerzite sa znížila pravdepodobnosť výberu Francúzska.
Napriek zvýšenej pravdepodobnosti štrajku dopravcov sa žiaden nekonal, takže v nedeľu opustili Paríž všetci delegáti EDS. Dúfame, že misia ODM bude rovnako úspešná aj na Summer University na Cypre.