ODM

Občiansko-demokratická mládež vníma tragický odchod Jána Langoša ako stratu osobnosti generácie slobody a charizmatického lídra v boji proti zastieraniu zločinnosti komunizmu. Ján Langoš bol mužom morálky a pilier rozvoja demokratického charakteru štátu po páde totality. Bol občianskym demokratom, politikom, ktorý veril v hodnotu národnej pamäti a pravdy, príkladom pre mladých ľudí hodným nasledovania.

Slovensko na svojej ceste potrebuje vlastencov a ochrancov pravdy akým bol Ján Langoš, jeho strata je preto veľká a bolestná rana v živote demokratického vývoja mladého Slovenska.