Alexej Dobroľubov

Časť členov ODM Bratislava spolu s inými mladými aktívnymi ľuďmi, založila v uplynulých mesiacoch OZ Občan pre demokraciu, ktoré si kladie za úlohu zainteresovať mladých ľudí vo veciach verejných. Ich prednášky sú venované študentom stredných škôl a ich úlohou je osloviť mladých ľudí a vysvetliť im fungovanie štátu a verejných financií, a ich možnosti priamej participácie na demokracii . Počas projektu navštívili 5 škôl, kde sa projekt stretol s veľmi dobrou odozvou.

Viac na www.mladyobcan.sk