ODM

Občiansko-demokratická mládež, Mládežnícka skupina Strany Maďarskej Koalície a Kresťanskodemokratická mládež Slovenska vyjadrujú vážne obavy nad vývojom slovensko-maďarských vzťahov po vzniku koalície SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS.

Sme presvedčení, že extrémistické a xenofóbne vyjadrenia niektorých predstaviteľov súčasnej vládnej koalície škodia vývoju demokracie na Slovensku a negujú niekoľkoročné úsilie občanov i politických strán o nápravu slovensko-maďarských vzťahov.

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie kvôli množiacim sa konfliktom medzi Slovákmi a Maďarmi a odsudzujeme každú formu prejavu extrémizmu a nenávisti v Maďarsku i na Slovensku.

Vyzývame najmä mladú generáciu, aby pozitívnym príkladom a aktivitami zameranými na spoznávanie kultúry menšín žijúcich na území Slovenska a Maďarska prispievala k potlačeniu prejavov extrémizmu v spoločnosti na čo najnižšiu úroveň.

Súčasne vyzývame slovenských a maďarských štátnych činiteľov, aby neodkladne vykonali kroky, ktorými by zmiernili existujúce napätie.

Žiadame predstaviteľov slovenských i maďarských médií, aby sa v záujme všetkých národnostných menšín žijúcich na Slovensku a v Maďarsku vyhýbali vzbudzovaniu hystérie a nepropagovali xenofóbne činy a vyjadrenia úzkych extrémistických a skupín.

Signatári vyhlásenia:

Mária Majdová – Kresťanskodemokratická mládež Slovenska, predseda
Peter Nagy – Mládežnícka skupina Strany Maďarskej Koalície, predseda
Vladimír Škola – Občiansko-demokratická mládež – mladí pravičiari, predseda