Martin Manina
Miestny klub ODM Bratislava si pri príležitosti 90. výročia vzniku Československej republiky pripomenul tento významný medzník v našich moderných dejinách. V spolupráci s hlavným organizátorom podujatia Občianskou konzervatívnou stranou (OKS), si naši členovia s ďalšími predstaviteľmi pravicového spektra uctili tento dátum pred budovou Slovenského národného múzea. Večer sa pri “levovi“ zišlo približne štyristo nadšencov. S prejavom okrem Miluláša Dzurindu, Ivety Radičovej a Petra Zajaca, vystúpil aj podpredseda nášho klubu Martin Horanský. Vo svojom prejave vyzdvihol demokratické hodnoty, ktoré naše národy spájajú. Spoločný štát označil za prostriedok prosperity, ktorý dnešným samostatným krajinám umožnil stabilitu a rast v zjednotenej Európe.