Karol Kolodič
Členovia miestneho klubu ODM Bratislava si pri príležitosti 63. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe uctili tento významný míľnik v našich dejinách položením venca na Slavínskom cintoríne. „Bol to najväčší ozbrojený konflikt ľudstva. 8.máj je veľkým dátumom, ktorý by si mala pripomínať aj mladá generácia, pretože vzostup fašizmu sa udial práve v dobe, ktorá bola poznačená vedecko-technickým rozvojom, ale aj demokracie. Preto musíme byť neustále ostražitý a zabrániť prípadnému porušovaniu ľudských práv.“ povedal vo svojom príhovore k zhromaždeným predseda Martin Manina.
Účastníci si počas pietneho aktu uctili obete vojny položením venca, ktorí zabezpečil Juraj Buriánek. Počas tónov hymny sme si každí uvedomili obludnosť vojnového konfliktu, ktorý si vyžiadal 60 miliónov ľudských životov. Predseda ODM-BA vystúpil s príhovorom a celé podujatie bolo sprevádzané televíziou TA3, ktorá odvysielala o našej aktivite reportáž.
ODM prizvala aj ďalšie štyri mládežnícke organizácie, čo zabezpečilo vysokú účasť .