„Občiansko-demokratická mládež (ODM) prijala pozvanie účastniť sa série seminárov pod záštitou National Democratic Institute (NDI) v rámci programu s názvom: Hľadáme spoločné riešenia. Jednotlivé semináre majú vyčerpávajúco odpovedať na najpálčivejšie spoločenské témy spojené s rómskou problematikou a my Vám z každého seminára prinesieme aspoň krátky článok.“

 

Prvý seminár

Téma: Rómska politická participácia

 

V dňoch 12.-14.4 pri Rimavskej Sobote v lokalite s názvom Teplý Vrch.

 

V úvodný deň sme sa po interaktívnom zoznámení sa s účastníkmi seminárov a tiež konceptom celého projektu (Hľadáme spoločné riešenia) pokúsili vcítiť do role diskriminovaných rómov pomocou hrania rolí. Autenticite pridalo aj to, že niekoľký účastníci seminárov sú rómovia, ktorý sa s diskrimináciou vo svojom živote už stretli.

Nasledujúci deň sme diskutovali o politickej situácií na miestnej a regionálnej úrovni s ohľadom na rómsku politickú participáciu, navštívili sme obce s rómskymi starostami a tiež sme diskutovali s politickými predstaviteľmi daného regiónu. Komunálna politika ovplyvňuje určité aspekty života intenzívnejšie než národná úroveň. Mnoho rómov si to uvedomuje a preto sa aktívne zúčastňujú komunálnych volieb. Obec má prostriedky, ktoré ak sú správne využité, dokážu situáciu, nie len rómov, zlepšiť. Na seminári nám boli predstavené príklady obcí, ktoré sú toho dôkazom. Žiaľ nie je prekvapením, že niektoré obce boli privedené na mizinu podvodníkom, ktorý zneužil nevedomosť, ktorá je stále problémom v mnohých obciach. Preto zvyšovanie politického, resp. občianskeho povedomia je dôležité (ak nie nevyhnutné) pri riešení mnohých z aspektov rómskej problematiky.

Posledný deň bol venovaný najmä diskusií o politickej rómskej participácií na národnej úrovni. Zaoberali sme sa tiež volebnými programami jednotlivých parlamentných politických strán, konkrétne časti programu, ktorá sa týkala rómskej problematiky. Je smutné, že mnoho programov sa obmedzuje na všeobecné prázdne frázy, namiesto pomenovania problémov a návrhov konkrétnych riešení. Naopak, v parlamente pôsobia strany, ktoré na programe spolupracovali so zainteresovanými skupinami. Posledné voľby do NRSR (2012) boli tiež prelomové v tom, že do parlamentu zasadol prvý rómsky poslanec Peter Pollák, s ktorým sme mali možnosť sa aj osobne stretnúť.

Témou nasledujúceho seminára bude nezamestnanosť a možnosti zamestnávania rómov. Je skvelé, že organizátori nám k danej téme poskytli zásobu odborných textov, aby sme si mohli rozšíriť vedomosti už pred seminárom.

(pridané 8. júla 2013)

Druhý seminára:

 

Téma: Nezamestnanosť a možnosti zamestnávania Rómov

V dňoch 24.-26.5. 2013 v Spišskej Novej Vsi.

Slovensko zatiaľ neúspešne bojuje s nezamestnanosťou, ktorá už dosahuje skoro 15 %. U rómskej populácie je toto percento bez pochyby, omnoho vyššie. Preto je vyššia naliehavosť nie len hľadať, ale aj uskutočňovať riešenia tohto problému.

Prvý deň sme si okrem iných vypočuli aj prednášku sociálneho antropológa Ondřeja Podušku o sociálnokultúrnych aspektoch života v segregovaných osadách a Andreja Findora, ktorý priniesol prekvapivo iný pohľad na predsudky a stereotypy, z pohľadu evolučnej psychológie.
Prvý deň sme tiež s Ivou Grejtákovou z organizácie People in need Slovensko, rozobrali aktuálnu situáciu na Slovensku so záverom, ktorý azda nikoho neprekvapí, a to takým, že na Slovensku sa chudobným rodičom neoplatí pracovať.

Program druhého dňa bol ešte pestrejší a bohatší na informácie a skúsenosti. Najskôr sme sa so Zuzanou Poláčkovou (EPIC – Employment Service Inc) bližšie pozreli na viac než zaujímavý model z Austrálie, ktorá zrušila úrady práce a ich úlohu prebrali súkromné agentúry práce, čo krajine nie len znížilo výdavky na politiku zamestnanosti ale aj znížilo nezamestnanosť. Po úspešných výsledkoch začalo niekoľko ďalších krajín pracovať na implementácii tohto modelu. U nás sa o tom zatiaľ neuvažuje, napriek vážnej situácii, ktorá núti mnoho ľudí odchádzať za prácou do tzv. západných krajín. Medzi mnohými Rómami, ktorí odišli za prácou do Belgicka bol aj Július Pecha, ktorý sa vrátil späť a podelil sa s nami o svoje skúsenosti a porozprával tiež o tamojšej politike zamestnanosti a sociálnom systéme.
Pre rady na riešenie nezamestnanosti niekedy nemusíme chodiť za hranice. Úspešným príkladom je aj starosta obce Spišský Hrhov, ktorého sme dokonca aj navštívili v jeho obci. Doktor filozofie Vladimír Ledecký, založil a vedie obecnú firmu, ktorá za roky fungovania už zrekonštruovala chátrajúce budovy v obci, vyrába a predáva výrobky z dreva, zamestnáva nezamestnaných a vytvára u nich pracovné návyky, čo im následne pomôže nájsť si inú prácu a dať príležitosť ďalšiemu nezamestnanému v ich obci. Nutno dodať, že aj bez akýchkoľvek dotácií firma existuje a hospodári so ziskom už niekoľko rokov.

Posledný deň sme sa snažili pretaviť všetky poznatky, ktoré sme za uplynulé dva dni získali, do vytvorenia 7-bodového návrhu opatrení na boj s nezamestnanosťou, ktorý bude zaslaný Splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity.