Petra Konáriková
Ubehol už takmer rok, čo sme pred bieloruskou ambasádou v Bratislave protestovali proti zatknutiu členov opozičnej mládežníckej organizácie Molody Front. Naši kolegovia boli zatknutí a stíhaní za to, že v uliciach Minsku vyjadrili svoj nesúhlas so zvolením Lukašenka za prezidenta a počas demonštrácie upozorňovali na zjavne zmanipulované voľby. Medzi nimi bola aj Anastasia Palazhanka, podpredsedníčka Molodeho Frontu, ktorej hrozilo 15-ročné väzenie.

 

Dnes mali členovia Občiansko-demokratickej mládeže tú česť stretnúť sa s Anastasiou osobne. Na pozvanie nášho ministerstva zahraničných vecí  strávila Nasťa niekoľko dní v Bratislave a jedno dopoludnie aj s nami. Porozprávala nám svoje zážitky a skúsenosti s diktátorským režimom v Bielorusku proti ktorému bojuje už niekoľko rokov a nevzdáva sa ani napriek tomu, že je neustále pod dohľadom KGB. Vo väzení strávila dva mesiace a dnes je na slobode s ročnou podmienkou. Pre nás je symbolom odporu voči diktatúre a toho, že ani v najhoršom sa netreba vzdávať svojich názorov a ideálov. „Starším generáciám na Slovensku stále pripomínajte, že to, čo bolo pred 89. bolo zlé a mladšie generácie o tom učte“, tak znelo posolstvo Nasti. Ján Bučkuliak, predseda ODM o Nastinej návšteve okrem iného povedal: „ODM-ka spolu so svojimi partnermi v januári tohto roka na ulici pred bieloruskou ambasádou začala svoje snaženie o pomoc našim bieloruským partnerom. Aj na náš podnet sa naše ministerstvo zahraničných vecí zaangažovalo hlbšie do tejto otázky. Na summite V4 vo februári sa prijala i rezolúcia o Bielorusku žiadajúca okamžité prepustenie politických väzňov a dnes, 11 mesiacov po proteste, sa môžeme s väznenou Anastasiou stretnúť v našej kancelárii. Je to úžasné, že i naše snaženie a protest mali nakoniec úspešné zakončenie.

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa na ňom podieľali, od našich členom až po našich partnerov. Špeciálna vďaka patrí i Minist/erstvu zahraničných vecí SR. „

 

Pre nás, ktorí sme mali možnosť stretnúť sa s Nasťou, to bolo jedinečný zážitok a dúfame, že stretnutie nebolo posledným. ODM sa aj naďalej zaväzuje spolupracovať s Molodym Frontom.