Martin Horanský

Pred 40-rokmi sa odohrala veľmi závažná udalosť v našich dejinách. Ako odpoveď na Pražskú jar, snahu skupiny politikov o zreformovanie socialistického režimu, nasledovala 21.augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Jej výsledkom bolo zostrenie režimu na ďalších dlhých 20 rokov. Tento akt agresie voči suverénnemu štátu vyvolal nevôľu a odpor občanov. Občiansko-demokratická mládež si pripomína  všetky obete invázie a zároveň vyzýva k ostražitosti, aby sa niečo podobné u nás, ani nikde vo svete už neopakovalo.