Martin Tokár

Mladí konzervativci, mládežnícka organizácia ODS, v dňoch 13-18 septembra, zorganizovala v poradí prvý Council meeting EDS v pracovnom roku 2011/2012 spolu s konferenciou „Two decades of democracy and sustainable development in Central and Eastern Europe“. Podujatie sa uskutočnilo za štedrej podpory sponzorov: Council of Europe, Konrad-Adenauer-Stiftung a Ministerstva životného prostredia Českej republiky. Prvý deň sa niesol v uvoľnenej atmosfére. Po príchode účastníkov nasledoval uvodný príhovor v podaní predsedu EDS Juraja Antala, predsedu Mladých konzervatívcov Jiřího Fremra a ministra životného prostredia ČR. Prvý deň sa niesol v uvoľnenej atmosfére v spojení s ice-breakingovými aktivitami.

 V stredu program pokračoval sériou prednášok v CEVRO inštitúte. Po skončení úvodnej prednášky sme si mali možnosť vyskúšať fungovanie európskeho parlamentu formou simulácie, kde boli účastníci rozdelení do skupín podľa frakcií pôsobiacich v európskom parlamente. Úlohou bolo, aby si frakcie navrhli kandidátov na pozície prezidenta a štyroch vice prezidentov. Po viacerých oficiálnych a zákulisných dohodách sme pristúpili k hlasovaniu, kde prekvapivo vyhrala frakcia EPP. Po zvolení prezidenta a vice prezidentov sme pokračovali v simulácii hlasovania v EP. Nasledovala prehliadka českého parlamentu spolu s výkladom histórie českého parlamentarizmu. Po prehliadke parlamentu sme sa opäť presunuli do CEVRO inštitútu, kde sme pokračovali v sérii prednášok, tentokrát na tému „Safety of the nuclear power plant“. Vo štvrtok sme pokračovali v sérii prednášok. Večer sme sa presunuli na vyhliadkovú plavbu po Vltave. Počas vyhliadkovej plavby mali účastníci možnosť diskutovať a objavovať krásy nočnej prahy. V piatok pokračoval program pracovnými skupinami, v ktorých sa preberali návrhy prezentované členskými organizáciami. Pracovné skupny za posledné obdobie prešli výraznými zmenami, ktoré viedli ku zvýšenej aktivite ich členov. V sobotu sme oficiálny program ukončili zasadaním Rady EDS spolu s predstavením plánovaných aktivít v nasledujúcom roku. Po skončení zasadnutia sa predseda EDS Juraj Antal poďakoval všetkým za výborne odvedenú prácu v pracovných skupinách. Počas rozlúčkovej večere nasledovali záverečné príhovory v podaní predsedu EDS a predsedu MK, ktorý sa poďakovali za skvelú spoluprácu počas celého trvania Council meetingu. Špecialnu vďaku vyslovili reprezentantom a organizátorom z MK za výbornú organizáciu.

 Najbližší Council Meeting sa bude konať v dňoch 6-10 decembra v Marseile. ODM na CM EDS v Prahe zastupoval zahraničný tajomník ODM Martin Tokár.