Ján Kartusek
V dňoch 13.-15.10.2011 sa v Banskej Štiavnici v penzióne Nostalgia uskutočnil workshop s názvom: Vzdelávanie rómskych detí na Slovensku. Išlo v poradí už o tretí workshop ohľadom rómskej problematiky. Zorganizoval ho Národný demokratický inštitút, ktorý hradil náklady na ubytovanie, stravu a cestovné. Medzi hlavných organizátorov patrili: Kardos Tímea, Vlado Rafael z Nadácia otvorenej spoločnosti a Tomáš Hrustič z Ústavu etnológie SAV.

Po príchode účastníkov do penziónu Nostalgia a Iskra sa uskutočnila v neďalekej reštaurácii slávnostná večera. Po večeri nasledoval príchod do penziónu, kde organizátori predstavili ciele workshopu a prebehlo aj neformálne zoznámenie medzi účastníkmi.

Účastníci patrili k rôznym organizáciám (ODM, Nová Generácia, Mladí liberáli, KDMS…). Večer sa konalo neformálne posedenie v neďalekom podniku s názvom Archanjel.

Ďalší deň nasledovalo rozdelenie do 3 skupín, ktoré mali na výber navštívenie jednej z troch škôl (materské centrum na Šobove, návšteva ZŠ alebo Špeciálnej školy).

Po tejto návšteve sa konal obed a neskôr spoločná diskusia o zistených skutočnostiach na týchto školách. Diskusia bola voľná, neskôr sa naskytla možnosť si precvičiť argumentačné schopnosti v hranej debate. Po večeri nasledovalo prehrávanie dokumentu o rómskom asistentovi a neskôr  voľná diskusia.

Posledný deň sa uskutočnila prednáška o segregácii Rómov na školách v podaní Vlada Rafaela. Nasledovala diskusia ako zamedziť, aby sa na špeciálne školy dostávalo stále viac rómskych detí kvôli zlej diagnostike. Neskôr sa skúmalo, ako zabezpečiť financovanie cieľov, na ktoré sa prišlo v rámci skupín. Padlo niekoľko návrhov, ktoré môžu znamenať aj eventuálnu budúcu spoluprácu medzi organizáciami. Po diskusii nasledoval obed, po ktorom workshop ukončila Kardos Tímea poďakovaním za úspešnú akciu účastníkom a na záver sa konala rozlúčka. ODM na tomto workshope reprezentoval Ján Kartusek z Miestneho klubu ODM Banská Bystrica.