Ján Bučkuliak
Predstavitelia ODM Žilina Daniela Hmírová , Ján Bučkuliak a Michal Fiabáne  sa zúčastnili diskusie zo zástupcami Mesta Žilina na čele s pánom primátorom Ivanom Harmanom a  predstaviteľmi občianskych združení pôsobiacich na území Žiliny. Hovorilo sa o rozvoji a smerovaní mesta v 21. storočí.