Martin Manina
Začiatkom apríla sa v gréckom hlavnom meste Atény uskutočnil kongres medzinárodnej mládežníckej organizácie DEMYC (Democrat Youth Community of Europe), ktorý bol sprevádzaný summitom členských organizácií. Prioritnou témou rokovaní bolo riešenie otázky integrácie Balkánu do európskych štruktúr. Hneď po príchode do Atén, členov DEMYCu privítal štátny tajomní ministerstva zahraničných vecí pán Katsoudas. Formálna atmosféra sa v priebehu večera zmenila na priateľskú výmenu poznatkov na zahraničnú politiku.
Nasledujúci deň všetci účastníci absolvovali prehliadku historického centra mesta s neodmysliteľnou Akropolou, centrom európskej civilizácie. Atény pri príležitosti usporiadania Olympijských hier prešli veľkou zmenou, ktorá sa podpísala na skvalitnení služieb. Počas programu sme živo diskutovali s kolegami s partnerských organizácií. Nevyhli sme sa ani téme slovensko-maďarských vzťahov. ODM má už tradične na medzinárodných fórach silnú pozíciu a naše názory sú vysoko cenené. Po slávnostnom obede s ministrom obrany, pánom Meimarakisom, nasledoval pracovný program – konferencia o Balkáne. Slovensko má bohaté skúsenosti v tejto agende, preto sme vysvetľovali naše postoje v balkánskom regióne. Účastníci kongresu mali možnosť spoznať tradičnú kuchyňu a zvyky v gréckej reštaurácii. Pri rytmoch živej hudby s nami diskutoval aj zástupca ministerky zahraničia, pán Doukas. V uvoľnenej atmosfére sme sa venovali aktuálnym multilaterálnym témam.
Ďalší deň na nás čakala prehliadka parlamentu a prednáška s ministerkou zahraničných vecí Dorou Bakogianni. Po skončení sme zhodnotili naše vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Gréckom. Pani ministerka odcedila doterajšiu spoluprácu pri študijných programoch. Vymenili sme si názory aj na výsledky nedávneho summitu NATO. Vo večerných hodinách sme v kongresovej sále predstavili koncepciu ODM na nasledujúce obdobie a bilancovali doterajšie pôsobenie. Spomenuli sme letné podujatia pre mládež, organizovanie odborných prednášok pre študentov s poslancom a ekonómom Ivanom Štefancom a Mariánom Törökom.
Počas nesledujúceho dňa ráno bola hlavná časť stretnutia. Kongres, zvolenie nového vedenia DEMYCu. Rokovania boli mimoriadne náročné, dokazovalo to aj výrazné časové prekročenie programu. Voľba sa skomplikovala potom, čo nebol zvolený jediný dánsky kandidát na predsedu. Šéfovia jednotlivých delegácií sa snažili nájsť riešenie vzniknutej patovej situácie. ODM navrhla, aby na post predsedu boli nominovaný už zvolený podpredsedovia. Tento návrh sa stretol s veľkou podporou. O pol tretej nad ránom sa nám podarilo úspešne zvoliť Pálla Heimissona z Islandu za nového lídra DEMYC.

Po skončení kongresu každý z nás odchádzal s novými priateľstvami a skúsenosťami.