Katarína Takáčová
Miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Bratislave spustil pred voľbami kampaň s názvom „Vieš, čo si?“. Hlavným cieľom projektu bolo oboznámiť stredoškolákov so základnými politickými smermi a vysvetliť im, aké praktické dôsledky znamená realizácia jednotlivých politických programov.

Bratislavskí študenti sa dozvedeli, že sociálny demokrati síce sľúbia silnú ochrannú ruku štátu, ale ľudia za ňu zaplatia vysokými daňami, rastom byrokracie a neefektívneho prerozdeľovania. Pravicové strany im paternalistickú ochranu štátu neposkytnú, ale umožnia im viac slobody a tým aj viac možností rozvoju ich osobnosti, realizácii ich nápadov a podnikania.
Po interaktívnej debate nasleduje „Politický kompas“, test politickej orientácie. Tento test pozostáva z dvoch častí, časti skúmajúcej osobnú slobodu a časti skúmajúcej slobodu ekonomickú.

Za spoluprácu pri realizácii projektu by som sa chcela poďakovať nielen členom MK ODM BA, ale aj učiteľom Náuky o spoločnosti, ktorí nám poskytli priestor na ich hodinách, a vedeniu týchto gymnázií, ktorí nám umožnili realizovať kampaň „Vieš, čo si?“ na ich školách.

Výsledky Politického kompasu že na gymnáziách v Bratislave vyrastá nová generácia pravičiarov. Dovoľujem navrhnúť, aby sa každý otestoval. V prípade, že sa po spočítaní bodov niekto ocitne v poli „Sociálny demokrat“ alebo nebodaj „Autoritár“, nech zváži svoje ďalšie pôsobenie v našej organizácii. Pri teste prajem veľa zábavy. POLITICKÝ KOMPAS (Test politickej orientácie) Tento test by mal byť indikátorom Tvojich politických preferencií. Pozostáva z dvoch častí, prvá skúma oblasť osobnej slobody, druhá slobody ekonomickej. Posúď nasledujúce výroky. Podľa toho, do akej miery sa s nimi stotožňuješ, priradíš k nim “úplne súhlasím“, “skôr súhlasím“, “neviem posúdiť“, “skôr nesúhlasím“ a “úplne nesúhlasím“.

OBLASŤ OSOBNEJ SLOBODY

(1) Sloboda znamená predovšetkým niesť zodpovednosť za svoje konanie.

(2) Povinná základná vojenská služba je obmedzením osobnej slobody, chlapci by sa mali sami podľa svojich preferencií rozhodnúť, či sa chcú dobrovoľne venovať vojenčine.

(3) Ak sa štátne organy snažia upravovať slobody jednotlivcov, obmedzujú tak ich slobodu.

(4) Každá spoločnosť si vytvorí vlastné normy správania, ako aj mechanizmus na ich vynútenie.

(5) Štát by mal ľuďom vytvoriť podmienky pre ich vlastnú iniciatívu, nemal by sa o nich starať.

(6) Každý človek by mal mať možnosť žiť tam, kde sa slobodne rozhodne. Štáty by preto nemali vytvárať bariéry pre voľný pohyb osôb a sťahovania.

(7) Sprísnenie rozvodových podmienok zákonom neupevní rodinu, viac prekážok rozvodu iba spôsobí väčšie utrpenie dvom ľuďom, ktorí už spolu nechcú žiť.

(8) Dobrý občan by mal neustále pozorovať činnosť štátnych orgánov, chrániť svoje práva a prípadne prejaviť svoju nespokojnosť.

(9) Protidrogové zákonodarstvo spôsobuje viac škôd než úžitku.

(10) Ak chcú dvaja ľudia zdieľať svoje životy, bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, vierovyznanie vek a podobne, spoločnosť ani zákony im v tom nesmú brániť.

OBLASŤ EKONOMICKEJ SLOBODY

(1) Každý človek by mal mať slobodu vo voľbe oblasti podnikania, ktorej hranicou je len sloboda a súkromie iných ľudí.

(2) Veľa regulácií a administratívnych obmedzení podnikania znižuje podnikateľskú iniciatívu a poškodzuje tak hospodárstvo krajiny.

(3) Pôsobením trhových síl, teda dopytu kupujúcich a ponuky predávajúcich, vzniká selekcia úspešných a neúspešných podnikateľských projektov.

(4) Keď vo vlastnej záhrade vypestujem 100 kg mrkvy a 19 kg niekto zoberie, je to krádež. Keď zarobím 100 Sk a 19 Sk mi zoberie štát, je to daň. Daň je teda krádež, ktorú si štát zákonom zlegalizoval.

(5) Štát by nemal podporovať neúspešné podniky na úkor úspešných, pretože tak podporuje neefektívnu výrobu, ktorá by bez štátneho zásahu na trhu neuspela.

(6) Vysoké a progresívne (čím viac človek zarobí, tým vyššie percento z celkových príjmov musí odviesť štátu) dane spôsobujú, že ľudia aj firmy sa snažia obísť zákony a robia daňové podvody.

(7) Dovozné kvóty, clá a iné obmedzenia dovozu tovarov z iných krajín poškodzujú domácich spotrebiteľov, ktorí musia doma za rovnaké tovary platiť viac, než spotrebitelia v iných krajinách.

(8) Podnik je sociálny, ak vytvára zisk.

(9) Nejde o to, spravodlivo prerozdeľovať bohatstvo, ale šance.

(10) Vysoké dane nemotivujú ľudí viac pracovať.

Hodnotenie:

Odpoveď “úplne súhlasím“ = 0 bodov

Odpoveď “skôr súhlasím“ = 2 body

Odpoveď “neviem posúdiť“ = 4 body

Odpoveď “skôr nesúhlasím“ = 6 bodov

Odpoveď “úplne nesúhlasím“ = 8 bodov

Spočítaj si body v oboch častiach. Na os Y nanes počet bodov z oblasti osobnej slobody a na os X počet bodov z oblasti ekonomickej slobody. Bod, v ktorom sa pretnú, indikuje Tvoje preferencie v politickom spektre.