Katarína Takáčová
V sobotu 11. februára sa v Nitre uskutočnil Kongres Občiansko-demokratickej mládeže, najdôležitejším bodom programu bola voľba predsedu a podpredsedov ODM. Kandidátmi boli Alexander Botev a Vladimír Škola. Obaja predniesli svoj program a víziu pre nasledujúce obdobie. Po rozsiahlej diskusii delegáti pristúpili k samotnej voľbe s výsledkom – Predsedom ODM sa stal Vladimír Škola. Kongres ďalej pokračoval voľbou Podpredsedov – zvolení boli Marián Klemon, Martin Kapitulík a Juraj Záruba.