ODM, Ján Bučkuliak

Občiansko-demokratická mládež vyzýva všetkých mladých ľudí, aby sa zúčastnili druhého kola prezidentských volieb. Apelujeme na občiansku hrdosť a odkaz minulosti.

Slovensko čakali po roku 89 mnohé zmeny. Cesta k slobode a demokracii bola zložitá a ťažká.

Výdobytky demokracie považujeme dnes prakticky za samozrejmosť. Nesmieme však zabúdať na to, že museli byť vykúpene drahou cenou. Ľudia, ktorí sa v rokoch neslobody nebáli povedať svoj názor, sa stávali nepohodlní, boli mnohokrát prenasledovaní, obmedzovaní ba dokonca za svoje presvedčenie zaplatili životom. Preto ani v dnešnej dobe nesmieme pohŕdať hodnotami, za ktoré bojovali naši rodičia v tomto prelomovom období.

V nedávnej minulosti sme sa mali možnosť presvedčiť, že sloboda a demokracia v našej krajine nie vždy stoja na pevných nohách. Spomenúť môžeme medzinárodno-politickú izoláciu pred rokom 1998, kedy mnohí nezávislí pozorovatelia vyjadrovali obavu zo smerovania nasej republiky a boli sme vylúčení z integračného procesu medzi vyspelé demokracie. V posledných dňoch s hrôzou pozorujeme snahy niektorých politikov o radikalizovanie spoločnosti. Lož, zaťaté päste, urážky a vyhrážania nie sú znakmi demokracie. Nedovoľme, aby túžba po moci zničila hodnoty, kvôli ktorým ľudia podstúpili už mnoho utrpenia.

Dnes máme budúcnosť našej krajiny vo svojich rukách. O našu priazeň sa uchádzajú dvaja kandidáti. Je len na nás, či si zvolíme cestu izolácie z čias minulosti, alebo otvorenú dlaň prinášajúcu zmenu.

Mladí, povedzme jasne, aj vo volebný deň, že fujaristi patria do spevokolu, pretekári na dráhu a komunisti do minulosti, nie do prezidentského paláca. Nechceme Zlého prezidenta!