NG, KDMS, ODM

Pravicové mládežnícke združenia Kresťanskodemokratická mládež Slovenka (KDMS), Združenie mládeže SDKÚ-DS Nová Generácia a Občiansko demokratická mládež (ODM) s veľkým znepokojením vnímajú antisemitské vyjadrenia najvyšších štátnych a politických činiteľov Slovenskej republiky, ktoré viackrát zazneli v ostatných dňoch na pôde Národnej rady Slovenskej republiky ako i pred verejnosťou.

KDMS, Nová Generácia a ODM sú presvedčené, že tolerancia k náboženským menšinám nemá byť iba princípom deklarovaným na verejných spomienkach na obete rasového násilia, ale má byť praktickým životným a občianskym postojom. Verejne známe výroky, ktorých autormi sú minister spravodlivosti SR Štefan Harabin a predseda Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko Vladimír Mečiar vnímame ako moment, pri ktorom sa latentný antisemitizmus mení na otvorený. Znepokojenie tiež vyjadrujeme nad reakciami najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Ich reakcie považujeme za neúprimné a neadekvátne..

Vzhľadom na antisemitské výroky, usvedčenie z klamstva, vyhrážok z väzenia a podozrenia z blízkeho vzťahu s hlavou albánskej drogovej mafie, vyzývame ministra spravodlivosti SR Štefana Harabina, aby odstúpil z čela úradu, ktorý v súčasnosti vedie. V prípade, že tak minister spravodlivosti neurobí, vyzývame predsedu vlády SR Róberta Fica, aby ministra spravodlivosti odvolal sám.

Vyzývame týmto spôsobom ďalšie mládežnícke, politické a občianske organizácie, aby sa pripojili k otvorenej výzve proti antisemitskému vystupovaniu slovenských politikov.