ODM

Dejiny našich národov, žijúcich už po stáročia na oboch brehoch Dunaja, sú poprepletané mnohými udalosťami, ktoré treba posudzovať s pragmatickým historickým nadhľadom a rešpektom k špecifikám historického vývoja každej krajiny.

Nechceme zatvárať oči pred krivdami, ktoré sa nepochybne udiali na obidvoch stranách, ale dávame si za cieľ budovať našu spoluprácu, založenú na pozítívnom prístupe, aby minulosť nebránila priateľstvu obidvoch národov v budúcnosti. Sme presvedčení o tom, že občania Slovenskej a Maďarskej republiky netúžia po ničom inom ako dobrom susedskom a priateľskom vzťahu obidvoch krajín, ktoré iba takto môžu byť skutočným prínosom pre zjednotenú Európu.
Hlboko si vážime duchovné dedičstvo oboch národov a ich kultúrny a historický odkaz.

A preto:

• Ostro odsudzujeme výroky politikov, ktorými dehonestujú minulosť a osobnosti oboch národov.

• Z nevôľou hľadíme na to, že pre viacerých verejných činiteľov je ich krátkodobý zisk popularity prednejší ako všeobecné dobro národa, čím sa dostávajú do rozporu z ideálmi, ktoré hlásajú.

• Odmietame alibizmus čelných predstaviteľov štátu a voláme ich na zodpovednosť za terajší stav.

• Požadujeme urýchlené riešenie našich bilaterálnych vzťahov nie formou deklarácii a prázdnych fráz, ale reálnymi krokmi, ktoré pomôžu prekonať stagnáciu v našej komunikácii.

Mladí oboch krajín týmto deklarujú svoju vôľu spoločne sa podieľať na vytváraní priateľských vzťahov a hádžu rukavicu našim ústavným činiteľom: Nebojíte sa ju zodvihnúť?!

Marián Klemon, predseda
Občiansko-demokratická mládež