NG, ODM, KDMS

My, zástupcovia mládežníckych organizácii, reprezentanti generácie, ktorá si váži výhody slobodného a demokratického režimu na Slovensku, sme sa rozhodli pripojiť a sme pripravení podporiť výzvu, ktorá sa nás bezprostredne týka.

Sloboda a demokracia – to je pre nás aj zodpovednosť za náš vlastný život, za život spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Za príležitosti, ktoré treba rozumne zvážiť – a naplno využiť. Za budúcnosť, ktorú ovplyvňujeme už dnes.

Preto sme boli vďační a privítali sme ponúknutú príležitosť v podobe II. piliera dôchodkového sporenia a za možnosť sporiť si v ňom na časť nášho dôchodku. Vieme, prečo je pre nás výhodný a sme pripravení znášať riziká, ktoré sú s ním spojené; dokonca aj krátkodobé straty, pretože sme presvedčení, že v dlhodobej perspektíve sa to oplatí.

To sa týka nás a takmer 1,5 milióna občanov tejto krajiny. Máme na svojich účtoch 63 miliárd korún, a sú to naše peniaze a sú veľkým lákadlom. Preto vláda pod zámienkou svetovej finančnej krízy otvára II. pilier, chystá kampaň, ktorou chce zneistiť nás a všetkých, ktorí si v II. pilieri odkladáme peniaze na svoj dôchodok a pri tom sa neštíti tvrdiť, že jej ide o bezpečnosť týchto úspor.

Nejde – ide jej o to, aby čo najviac ľudí opustilo II. pilier, o to, aby sa naše peniaze (náš majetok) presunuli kamsi do štátnej pokladnice a nenávratne v nej zmizli. Pretože určite nepôjdu na výplatu našich dôchodkov – jasný dôkaz nám dala vláda sama: v štátnom rozpočte na budúci rok si naplánovala, ako ich minie.

Dnes sme tak opätovne svedkami snáh, ktoré ohrozujú naše slobodné rozhodnutia a účelovo ovplyvňujú aj našu budúcnosť.
Vyzývame preto mladých ľudí, aby sa nenechali zneistiť, ale aby naopak využili šancu na slušný život aj na dôchodku, ktorú nemali naši starí rodičia, ani mnohí z našich rodičov. Šancu, ktorá sa dnes môže javiť vzdialená, ale v budúcnosti sa nám vyplatí.

Nenechajme si vziať šancu na slušný a lepší život!

Peter Markovič, Nová Generácia
Marián Klemon, Občiansko-demokratická mládež
Peter Nagy, Via Nova