Martin Hledík
23. októbra 2008 sa v sobášnej sieni Zichyho paláca konala prednáška na tému Nemecko a nové štáty EÚ. Prednášku začal Vladimír Bilčík z SFPA, ktorý v úvodnom slove predstavil hosťku a zároveň prednášajúcu v jednej osobe Dr. Marianne Kneuer – momentálne hosťujúcu profesorku politológie na Univerzite v Erfurte.

Dr. Kneuer začala svoju prednášku informáciami o postavení Nemecka v Európskej únii. Pripomenula, že Nemecko v minulosti hralo dôležitú úlohu ako spojovateľ medzi krajinami EÚ, ktoré riešili nejaký spor. Nemecko sa vždy snažilo hľadieť na prospech všetkých, hľadalo kompromis. Politika tejto krajiny bola zameraná vždy proeurópsky a zároveň dbala na transatlantické vzťahy. Zmena nastala, keď sa kancelárom stál Gerhard Schröder. Vzťahy sa začali meniť. Politika s dôrazom na európske záujmy sa zmenila na politiku, ktorá sa snažila skôr získať výhody pre Nemecko. Oslabilo sa aj spojenectvo s USA. Naopak veľmi sa posilnila spolupráca s Ruskom. Bolo podpísaných niekoľko dohôd o ropovode, ktoré vyvolali nevôľu krajín, cez ktoré ropovod nemal viesť. Táto politika zvaná aj „Russia first“ spôsobila ochladenie vzťahov medzi Nemeckom a USA. Veľká zmena však nastala po voľbách,  ktoré vyhrala Angela Merkelová. Nastúpila v podstate do pozície, v ktorej musela hľadať cestu spať  ku kompromisom. Angela Merkelová svojou politikou vrátila štát do pozície prostredníka v EÚ. Zmenila politiku „Russia first“ na politiku ktorá nebola zameraná len na Rusko. Nemecko sa vzdalo veľkých dotácii od EÚ v prospech Poľska. Začalo sa viac zaujímať o názor nových členských krajín EÚ a viac rešpektovať ich vyjadrenia a potreby. Došlo k zlepšeniu vzťahov USA.

Po prednáške sa uskutočnila veľmi zaujímavá debata. Padali rôzne otázky. Spomeniem napríklad otázku, ktorá sa pýtala  či je Dr. Kneuer za alebo proti ďalšiemu rozširovaniu EÚ v blízkej budúcnosti. Odpoveď bola takmer jasná. Dr Kneuer je za rozšírenie, ale chce, aby sa najskôr vyriešili interné problémy únie, ako napr. Lisabonská zmluva.  Ďalšia zaujímavá týkajúca sa rozšírenia zaznela neskôr. Aké sú hranice rozšírenia EÚ? Politické alebo geografické? Dr. Kneuer odpovedala jednoznačne. Každý štát, ktorý spĺňa demokratické a všetky ostatné vstupné parametre by mal dostať šancu vstúpiť do EÚ. Po skončení diskusie sa  Vladimír Bilčík poďakoval za účasť  Dr. Kneuer, ako aj všetkým ostatným zúčastneným.