Lenka Orságová
LS_DEMYC1Letná škola medzinárodnej mládežníckej politickej organizácie DEMYC (Democrat Youth Community of Europe) organizovaná Mládežou chorvátskeho demokratického spoločenstva (MHDZ) sa tohto roku konala na pobreží Jadranského mora v Zadare. Tak ako prezrádza samotný názov letnej školy DEMYCu 2009 „Nové Európske vedenie, nová Európa?“, diskusia podujatia sa niesla v duchu momentálneho vývoja európskej integrácie a budúcnosti Európskej únie.
Letná škola DEMYCu bola zahájená vo štvrtok 3. septembra 2009 uvítacou rečou prezidenta Mládeže chorvátskeho demkratického spoločenstva, Mislava Baneka. V otváracom príhovore privítal medzinárodných hostí letnej školy DEMYCu, poďakoval svojim kolegom z MHDZ za ich aktívnu spoluprácu pri organizácii tohto významného podujatia a v krátkosti predstavil agendu nasledujúcich dní.
Na začiatku prvého pracovného dňa, Jadranka Kosorova, premiérka Chorvátska a prezidentka Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ), oficiálne otvorila letnú školu DEMYCu. Vo svojom príhovore predstavila prítomným politickú stranu HDZ, jej hodnoty, vízie  a smerovanie. Ocenila aktivitu členských organizácií DEMYCu a povzdudila všetkých zúčastnených do ďaľšej práce.
Ďaľším hosťom, ktorý poctil účastníkov letnej školy DEMYCu, bol minister zahraničných vecí Chorvátska Gordan Jandrokovič. Venoval témam procesu Európskej integrácie a rozšírovaniu Európskej únie. Okrem iného hovoril o postavení Chorvátska na európskej medzinárodnej scéne a o dôležitosti integrácie tejto krajiny do Európskej únie. Po obednej prestávke chorvátsky minister mora, dopravy a infraštruktúry, Božidar Kalmeta, oboznámil publikum o výhodách a nevýhodách neustále rozvíjajúceho sa chorvátskeho turizmu a cestovného ruchu a tiež poukázal na nedostatky, ktoré je nevyhnutné odstrániť, aby Chorvátsko mohlo plne využiť svoj turistický potenciál. Prvý pracovný deň bol ukončený výletom do centra Zadaru, kde účastníkov letnej školy DEMYCu privítal Dr. Živko Kolega, starosta Zadaru. Po krátkom príhovore nasledovala prehliadka historického centra mesta, ktorá bola zakončená pozorovaním západu slnka z impozantného „muzikálneho“ móla, ktoré domáci nazývajú Morske Orgulje (Morský Organ).

Záverečný deň sa niesol v znamení aktuálne najviac diskutovaného problému: ekonomickej krízy. V priebehu dňa vystúpilo niekoľko ekonomických expertov, ktorí hovorili o štátnej intervencii do hospodárstva, o spracovaní financií a o ďaľších témach, týkajúcich sa dnešnej ekonomickej situácie.
V tento deň sa konalo aj zasadnutie výkonného výboru DEMYCu. Výsledkom dlhých rokovaní bolo udelenie plného členstva mladým príslušníkom maďarskej politickej strany Fidesz a potvrdenie pozície prísediaceho s dobrými vyhliadkami pre získanie plného členstva v budúcnosti pre mládežnícke združenie SDKÚ-DS, Novú Generáciu. Výkonný výbor DEMYCu sa tiež uzniesol odobrať pozíciu prísediaceho mládežníckej organizácii z Bieloruska kvôli neplneniu záväzných povinností.
Pre mnohých študentov bola letná škola DEMYCu v Zadare príjemným spestrením začiatku nového akademického roka. Išlo o podujatie, na ktorom mladí ľudia sdieľajúci nadšenie pre politické dianie vo svete, ktorí majú chuť podieľať sa na vytváraní priaznivej politickej atmosféry v Európe, mali možnosť vymeniť si svoje názory, podeliť sa o svoje skúsenosti, získať nové informácie a upevniť pracovné a osobné vzťahy na zefektívnenie nadchádzajúcej spolupráce.
Pozri tiež
Fotogaléria z podujatia
Odviazaný report z podujatia