ODM

Novela zákona o dôchodkovom sporení, ktorá znemožňuje mladým ľuďom vstup do 2. piliera po uplynutí pol roka po nástupe do prvého zamestnania, je podľa Občiansko-demokratickej mládeže nezodpovedným hazardom s budúcnosťou mladých ľudí. Tento krok nezohľadňuje priority mladých ľudí a ultimatívne ich núti rozhodnúť sa o svojej budúcnosti v priebehu pol roka bez možnosti zmeniť svoje rozhodnutie.

Sme presvedčení, že štátny dôchodkový systém je trvalo neudržateľný a preto je zákerné rátať s tým, že mladí ľudia sa nestihnú v priebehu pol roka zorientovať v téme dôchodkového sporenia, a bez toho aby si uvedomovali následky zostanú v štátnom dôchodkovom pilieri, ktorý vytvára z dôchodcov otrokov svojvôle sociálnej poisťovne a politických rozhodnutí. Tento fakt bude možno krátkodobo prínosný pre dôchodkový fond, ale z dlhodobého hľadiska je to podvod voči mladým ľuďom.

Podľa Občiansko-demokratickej mládeže je najlepším a systémovým riešením silný sporivý systém 2.pilera, do ktorého sa zapoja všetci novo zamestnaní ľudia a zabezpečia tým udržateľnosť dôchodkového sporenia a dôstojnú starobu.