ODM

Hlásiac sa k princípom trhovej ekonomiky, Republiková rada Občiansko-demokratickej mládeže sa uznáša na nasledovnom vyhlásení:

Upozorňujeme vládnu koalíciu, že zákaz vyplácania dividend akcionárom zdravotných poisťovní pošliapava Ústavou SR garantované právo vlastniť a užívať majetok. Toto opatrenie ide proti deklarovanému zámeru rešpektovať systém plurality zdravotných poisťovní, ku ktorému sa vláda prihlásila vo vlastnom programovom vyhlásení.

Negatívne dopady tohto zákona najviac pocítia samotní poistenci, pretože takéto závažné obmedzenie hospodárskej súťaže bude mať za následok zníženie množstva a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vyzývame Národnú radu Slovenskej republiky, aby v záujme občanov SR návrh zákona odmietla.