Občania Nitry si mohli vo svojich schránkach nájsť našu tlačovú správu, ktorú uverejnila regionálna tlač a informuje o spomienkovej akcii zo 17. decembra 2013, ktorú členovia ODM usporiadali v Nitre.

Nitrianske Echo, 10. 1. 2014, s. 4:

„Dňa 17. decembra 2013 miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre zorganizoval spomienkovú akciu „Žijeme v slobode, aj život v pravde?“ pri príležitostí druhého výročia úmrtia Václava Havla († 18. 12. 2011). Cieľom akcie si bolo pripomenúť živé a aj v súčasnosti aktuálne myšlienky, ktoré Havel zanechal vo svojich knihách, esejách, spisoch a príhovoroch ako napr. sloboda, láska, život v pravde, etika, slušnosť a svedomie v politike,  občianska spoločnosť. Mladí ľudia, členovia ODM v Nitre, vysokoškolskí študenti, zástupcovia Akademického senátu Filozofickej fakulty UKF, študentského parlamentu, herci Univerzitného tvorivého ateliéru a doktorandi čítali na improvizovanom pódiu pred priestormi Bunky na Pešej zóne vybrané pasáže a myšlienky z diel Václava Havla, ktoré si sami pripravili a naštudovali, aby tak „oprášili“ zabudnuté a zanedbávané, ale veľmi dôležité hodnoty pre demokratickú spoločnosť. Podujatie zastrešilo aj mesto Nitra, účastníkom sa prihovoril viceprimátor PhDr. Ján Vančo, PhD. (na snímke).“