ODM

Občiansko-demokratická mládež je zhrozená návštevou Róberta Fica na recepcii, usporiadanej ku príležitosti výročia komunistickej revolúcie na Kube.

Nie je to prvý krát čo Róbert Fico prejavil svoj obdiv ku diktátorskému režimu Fidela Castra. Účasťou na recepcii potvrdil, že svoj výrok „Kuba je ďaleko vpredu“ (týždenník Live!, 6. júl 2004) myslel vážne a že je ľahostajný ku biede a utrpeniu, ktoré spôsobila revolúcia, na ktorej oslave sa Róbert Fico zúčastnil.

My, mladí ľudia odkazujeme Róbertovi Ficovi, že Kuba rozhodne nie je ďaleko vpredu a odporúčame mu zvážiť svoje sympatie ku režimu, ktorý v súčasnosti väzní asi 330 politických väzňov, ktorý nevie zabezpečiť slušnú zdravotnú starostlivosť, či vzdelanie, režimu kde väčšinu roka nefungujú dodávky elektrickej energie a v ktorom sú ľudia odkázaní na štátne prídely potravín.

Dúfame, že Róbert Fico prehodnotí svoj pozitívny postoj ku diktátorskému režimu Fidela Castra a prestane svojim nezodpovedným konaním bezohľadne hazardovať s dobrým menom Slovenska a Slovákov v zahraničí.