ODM, Martin Horanský

Vážená pani europoslankyňa, Vážený pán europoslanec,

radi by sme upriamili Vašu pozornosť na Telekomunikačný balíček (Telecoms Package), ktorý by mal byť schvaľovaný v druhom čítaní 5. mája 2009 v Európskom parlamente.

Občiansko-demokratická mládež je vážne znepokojená právnymi zmenami, ktoré navrhuje Európsky parlament. Tieto by ovplyvnili náš prístup na Internet,  obmedzili alebo podmienili našu schopnosť pristupovať na webové stránky a iné internetové služby.

Internet je priestor, kde žijeme, kde realizujeme naše nápady, kde komunikujeme s našimi členmi, priateľmi aj verejnosťou. Občiansko-demokratická mládež vždy stála na strane slobody a po uvedení tohto návrhu do praxe by bola sloboda Internetu dramaticky obmedzená. Internet nie je len priestor pre komerčné účely a obchod. Je to aj nástroj na garanciu slobody prejavu, ktorý je mimoriadne dôležitý hlavne pre krajiny, v ktorých iné médiá slobodné nie sú. Európska únia by sa takýmto krokom dostala na úroveň komunistickej Číny, kde Internet cenzurujú z politických dôvodov. V Únii by sa tak dialo z dôvodov diktátu veľkých nahrávacích spoločností.

Právne zmeny, ktoré Európsky parlament navrhuje, umožnia poskytovateľom pripojenia dodávanie ohraničenej, obmedzenej, alebo podmienenej služby. Takéto zmeny by zabili život na Internete, ako ho poznáme, a mohli by mať vážne, neblahé dôsledky aj na ekonomiku Európy. Žijeme v demokratickej spoločnosti, a preto potrebujeme otvorene hovoriť o tejto problematike. Občiansko-demokratická mládež plne podporuje všetky kroky proti šíreniu detskej pornografie či hnutí potláčajúcich práva a slobody občanov. Nemôže však súhlasiť s paušálnou kriminalizáciou spoločnosti, ktorej potreba zdieľať rozličné dáta patrí medzi ľudskú prirodzenosť ako takú.

Obraciame sa Vás s prosbou, aby ste hlasovali za zachovanie slobody Internetu v európskom priestore. Prosíme, podporte dodatky, ktoré zabezpečia naše práva na prístup a distribúciu obsahu, služieb a aplikácií a odmietnite akýkoľvek text, ktorý hovorí o „zákonnom obsahu“ alebo o zavádzaní ohraničení, obmedzení a podmienok na náš prístup k Internetu. Považujeme za potrebné garantovať naše práva slobodne používať Internet a zabezpečiť, aby všetky webové stránky a služby boli naďalej prístupné všetkým používateľom.

S úctou

Občiansko-demokratická mládež