Tešedíkovo je Pered !

Tlačová správa

Bratislava 15.10.2013

Občiansko-demokratická mládež vyzýva Vládu SR, aby neignorovala vôľu obyvateľov obce Tešedíkovo, ktorí dňa 10. marca 2012 v miestnom referende rozhodli o zmene označenia svojej obce z “Tešedíkovo” na “Pered”. Do dnešného dňa Vláda SR nevydala nariadenie, ktorým by označenie obce zmenila. Apelujeme preto na Vládu SR, aby rešpektovala samosprávny princíp a právo obyvateľov obce rozhodnúť o jej označení.

Vyzývame Názvoslovnú komisiu Ministerstva Vnútra SR, aby zahodila všetky stereotypné predsudky voči Maďarskej menšine žijúcej na Slovensku a odporučila Vláde SR, aby svojim nariadením zmenila označenie obce.

Keďže neexistuje žiadny historický, jazykový, zákonný a ani iný dôvod, aby obec Tešedíkovo bolo stále Tešedíkovom.

My, Občiansko-demokratická mládež sme názoru, že akékoľvek zdržovanie tohto procesu je nelegitímne a v rozpore so základnými demokratickými princípmi.

 

 

Martin Tokár

predseda

 

Tlačová správa (pdf).