ODM Prešov

Koncom februára sa konal workshop pre mladých politikov a mladých rómskych aktivistov v Spišskej Novej Vsi. Tejto akcie sa zúčastnili aj členovia Občiansko – demokratickej mládeže, miestneho klubu Prešov. Tento problém, ktorý trápi Slovensko je potrebné riešiť, a práve preto je vhodné priblížiť mladým ľuďom túto situáciu. To je dôvod, prečo sa tejto akcie zúčastnili aj členovia ODM. Cieľom workshopu, ktorý organizoval Národný demokratický inštitút bolo zahájenie komunikácie medzi mládežníckymi organizáciami a rómskymi aktivistami z pohľadu riešenia rómskej otázky. Na workshope boli prediskutované témy vzdelávania, desegregácie Rómov, nezamestnanosti, bývania, ako aj otázka kupovania rómskych hlasov. V rámci priblíženia tém, sa uskutočnil role-play, v ktorom si účastníci vyskúšali riešenie problémov Rómov v každodennom živote, no v obrátenom garde (rómski aktivisti hrali nerómov a naopak). Na workshope sa tiež zúčastnili zástupcovia politických strán a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí majú priamy dosah na riešenie tejto problematiky. Súčasťou workshopu bola návšteva rómskych osád v okolí obce Rudňany, ktoré patria medzi najproblematickejšie na Slovensku. Pri návšteve osád mali možnosť účastníci vidieť každodenný život Rómov, nahliadli priamo do ich domovov, ako aj hovorili priamo s nimi. Navštívené boli osady, ktoré sa nachádzajú v priestoroch niekdajších priemyselných budov v závalových oblastiach pričom tieto budovy nespĺňajú bezpečnostné predpisy. V týchto priestoroch v súčasnosti žije približne 400 Rómov, no tento počet sa neustále a veľmi rapídne zvyšuje. V tejto oblasti žije v jednom dome, zrúcanine domu aj 50 ľudí. Niekoľko stoviek metrov odtiaľ sa nachádzajú sociálne byty, kde to už vyzerá čistejšie a kultúrnejšie. Aj myslenie Rómov v týchto sociálnych bytoch, na stavbe ktorých sa aj aktívne podieľali je úplné na inej úrovni. Sú slušnejší, majú hygienické návyky, lepšie podmienky pre vzdelanie. Ďalšou zastávkou pri prehliadke rómskych osád bolo navštívenie osady s Komunitným centrom. Komunitné centrum bolo postavené za finančnej pomoci americkej armády. V komunitnom centre sme mali možnosť počuť o každodennom živote Rómov z pohľadu terénnej sociálnej pracovníčky, ako aj novozvoleného rómskeho poslanca. Sociálna pracovníčka hovorila o aktivitách Komunitného centra medzi ktoré patrí: výchova mladých k zodpovednosti, k založeniu rodiny a starostlivosti o rodinu a deti, práca s mladými matkami i otcami, príprava predškolskej mládeže a podobne. Sociálna pracovníčka tiež hovorila o projekte šetrenia Rómov na zlepšovanie vybavenia sociálnych bytov. Rómsky poslanec vysvetľoval, že v osade je vysoká nezamestnanosť a tiež o probléme diskriminácie Rómov pri hľadaní zamestnania.

Keďže bol tento workshop pilotným projektom nadácie NDI, účastníci zhodnotili, že takéto akcie sú z hľadiska riešenia Rómskej problematiky nevyhnutné a prospešné. Na základe pozitívnej odozvy účastníkov sa bude pokračovať v realizácii takýchto akcií.