Petra Konáriková

Sobotňajšie popoludnie 5.2. sa na Šancovej 70 vďaka PR sekcii ODM BA nieslo v znamení mediálneho tréningu, ktorého cieľom bolo zlepšiť, obohatiť a skvalitniť nielen náš rečový prejav na kameru a pred publikom, ale naučiť nás pracovať s emóciami a s nimi súvisiacou trémou.

Našou úlohou bolo pripraviť si argumentárium a prejav na témy prečo je dôležitá demokracia? prečo treba ísť voliť?, taktiež simulované tlačové vyhlásenie na tému Zakladáme novú politickú stranu, jednostranný prejav kandidáta na primátora/starostu s cieľom presvedčiť voliča a rečnenie v rómskej osade na tému Záleží mi na vás. Na základe jednotlivých prejavov a taktiež konštruktívnej kritiky zo strany pozorovateľov – divákov, si mohol prednášajúci odniesť cenné rady o tom, na čom má ešte popracovať, či už to bola intonácia, melódia hlasu, gestikulácia, mimika alebo forma a presvedčivosť prejavu.

Prejavy vystriedali krátke reportáže s cieľom zreferovať aktuálnu udalosť, napr. starostu Hornej Dolnej obvinili z korupcie, ODM robilo diskusiu s ministrom hospodárstva, Neznámy páchateľ vykradol banku, Mladí aktivisti demonštrovali proti uväzneniu opozičnej aktivistky v Bielorusku.

Mediálny tréning ukončila talkshow na tému Dekriminalizácia marihuany. V talkshow bol jeden moderátor a dvaja diskutujúci s opačným postojom k veci. Moderátor kládol otázky, ktoré mali stimulovať diskutujúcich k objasňovaniu stanovísk, a teda prečo niekto súhlasí a niekto je opačného názoru a podporiť tak ich argumentačnú činnosť.

Okrem argumentačnej činnosti a práce s hlasom a rečou tela sme sa učili pracovať s časom, a teda, aby boli naše výstupy výstižné, konkrétne a adresné, aby diváka nenudili, ale oslovili za krátky čas.

Špeciálne miesto na záver som si vyčlenila pre hosťa, ktorým bol herec Vlado Kittler. Tento veľmi charizmatický človek nás oboznámil s tým ako je to s hraním nielen ,,vo fachu´´, ale aj v politike a len nás utvrdil v tom, že Slovensko disponuje dobrými hercami nielen na filmovej a divadelnej, ale aj na politickej scéne.

Na úplný záver sa chcem poďakovať ODM BA, že tento mediálny tréning zorganizovali a vďaka ich nápadu sme mali možnosť obohatiť sa, inšpirovať sa a do budúcnosti sa aj zlepšiť v prejavoch, ale aj v bežnej komunikácii.