Ján Bučkuliak
Pri príležitosti vstupu Slovenska do Schengenského priestoru mali mladí zo Žiliny možnosť absolvovať besedu s poslancom NR SR Martinom Fedorom, odborníkom v oblasti bezpečnostnej politiky.

Asi štyridsať študentov z viacerých stredných škôl v Žiline prejavilo záujem o túto problematiku a aj preto sa diskusia mohla niesť v komornom a priateľskom duchu. Oživením stretnutia bola prítomnosť pána Andreja Dvoreckého, predsedu Asociácie politických väzňov v Žiline, ktorý poukázal najmä na kontrast medzi pomermi za bývalého režimu a dnes. Nevyhol sa ani humorným príhodám z obdobia komunistickej absurdity. Prednáška sa uskutočnila na pôde Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.