Michal Fiabáne

V jeden pekný marcový víkend, keď sa ešte voda neliala a snehu zase nasypalo, sme sa ja, Michal Fiabáne, a Blažka Sedrovičová zúčastnili skvelého seminára organizovaného Radou mládeže Slovenska (RmS), ktorý bol venovaný novým médiám. Na vopred určené miesto, do Banskej Štiavnice, sme obaja dorazili už vo štvrtok večer a ubytovali sme sa na mieste konania – v malebnom, úplne novom penzióniku Nostalgia v centre mesta. Zúčastniť sa tohto seminára sme brali viac menej ako našu povinnosť, no svoju úlohu zohrala aj zdravá zvedavosť a možnosť naučiť sa niečo nové, čo môžeme prakticky zúročiť v prospech ODMky. Predmetom seminára bolo presne to, čím sa tak intenzívne zaoberáme – novými médiami ako facebook, youtube, twitter a pod. Je to priestorom, kde sa aj my snažíme umiestniť prevažnú väčšinu našich kampaní s cieľom priamo osloviť našu generáciu.

Očakávania boli veľké a organizátori nás naozaj nesklamali. V Nostalgii sme strávili mimoriadne produktívny víkend. Samotný seminár viedol Peter Šebo alias Pešo (v súčasnosti editor on-line sekcie mesačníku Stratégie) a to veľmi pútavou, hravou formou, ktorá nás nútila aktívne sa zapájať. Pasívne počúvanie mňa osobne uspáva a moju pozornosť si rečník zväčša neudrží viac ako 45 minút. Počas tohto seminára ale Peťo môj sústredený záujem nestratil ani raz.

Začali sme zľahka. Lektor nás previedol sériou videí a reklamných spotov, na základe ktorých sme si mohli vytvoriť obraz o súčasných trendoch v marketingu, o tom, čo prináša úspech a čo naopak vôbec nefunguje. (Všetky videá mám u seba na disku, keby mal ktokoľvek záujem, môžem poskytnúť). Celý tento deň smeroval k jedinému bodu, a síce, aby sme si osvojili základy toho, čo robiť a ako, ak chceme vytvoriť potenciálne úspešný virálny materiál. (materiál, ktorý sa po umiestnení na web šíri spontánne od užívateľa k užívateľovi, pretože je buď vtipný, alebo šokujúci. Jednoducho ľudia ho majú chuť zdieľať v rámci svojej sociálnej siete. Takto sa šíri informácia o tvojej organizácii, jej značke alebo o podujatí, ktoré organizujete, bez akýchkoľvek ďalších nákladov na propagáciu). Má to však jeden háčik.

Človek, profesionál či amatér, vie málokedy vopred povedať, že finálny produkt (video, fotka, etc.) bude naozaj virálny. Je ale niekoľko základných pravidiel, splnením ktorých sa môžu naše šance zvýšiť.

Zavŕšením prvého dňa bola tvorba nášho vlastného – potenciálne virálneho – videa. V rámci tvorivého procesu sme si užili kopec srandy. Veď nie každý deň sa vozíte po centre mesta vo fúriku, či sa spúšťate na kuse plechu po schodoch, tiež v centre mesta. Skúsenosť na nezaplatenie. Zvyšok večera sme potom strávili strihaním a hľadaním vhodnej hudby. Po kvalitne odvedenej práci bola noc ešte mladá, a tak sme s gráciou ODM vlastnou, aj s našimi novými kamarátmi, vymietli miestne bary.

Druhý deň sa niesol v znamení prednášok o tom, čo to vlastne nové média sú , ako ich môžeme využiť pre potreby aj našej organizácie. Čerešničkou na torte bolo premietanie našich diel. Výsledky našich školiteľov, podľa ich vlastných slov, veľmi milo prekvapili (videá ostatných skupín k dispozícií zatiaľ nemáme, ale to naše v prípade záujmu radi ukážeme). Videá sme spoločne hodnotili a dávali si vzájomne feedback. Narýchlo sme sa ešte pokúsili vytvoriť aj fotografiu s virálnym potenciálom, na rovnakú tému, už trošku s menším úspechom.

V neskorých poobedných hodinách prišiel čas aj na konečnú bodku. Rozlúčiť sa, spraviť spoločné foto a vyraziť na cestu domov. Ďalšia vec ktorá slúži nášmu školiteľovi ku cti je, že som dostal odvoz až do Nitry, čo značne znížilo moje náklady na spiatočnú cestu.