Martin Manina
Predstavitelia ODM na summite V dňoch 13. až 15. júla 2007 sa v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti, uskutočnilo stretnutie mládežníckych pravicových organizácií. ODM na rokovania o prijatí spoločnej deklarácie vyslala silný team v zložení Andrea Bakšayová, Lujza Klanicová, Vladimír Škola a Martin Manina.

Všetci delegáti absolvovali náročný program, ktorý obsahoval množstvo stretnutí. Ako napríklad s bývaním ministrom zahraničných vecí Maďarska pánom Jánošom Martonyiom, alebo s predsedom zahraničného výboru pánom Zsoltom Némethom. Hlavným cieľom rokovaní boli bilaterálne a multiterálne témy, ktoré sa týkajú krajín centrálnej Európy. „Všetci sme sa snažili spoznať činnosť a spôsob práce partnerských organizácií“ dodal Vlado Škola . Hlavným prínosom pre Občiansko-demokratickú mládež bola možnosť porovnať názory na súčasné dianie v Európskej únii. Počas ďalších dní nasledovala prehliadka historickej budovy parlamentu (postavená v roku 1896), očarujúceho centra Budapešti a vo večerných hodinách návšteva opery.

Po konsenzuálnej zhode pri slávnostnom prijatí deklarácie Central European Youth Cooperation, ktorá požaduje pokračovať v mládežníckej spolupráci a jej implementáciu v regiónoch , vyjadruje potrebu budovania slobody, demokracie a prosperity v sociálnej, ekonomickej a politickej oblasti. Tiež aktívnejšiemu zapájaniu do mládežníckych programov, sa členovia ODM zúčastnili premiéry vo filharmónii na symfónii Óda na radosť.

Plný nových skúseností a zážitkov sa delegáti presunuli na Letnú univerzitu EDS do Macedónska.